Event Management

Priprema dokumentacije vezane za poslovne događaje, sastavljanje izveštaja sa relevantnim podacima i parametrima vezanim za isplativost učešća na sajmovima, komunikacija sa organizatorima sajmova, angažovanje hostesa…

Share:

Social media branding

Kreiranje marketing plana za društvene mreže. Kreiranje sadržaja za društvene mreže. Vođenje profila na društvenim mrežama. Upravljanje youtube kanalom. Postavljanje i upravljanje kampanjama na društvenim…

Share:

Graphic design

Kreiranje vizuelnog identiteta brand-a, kreiranje logotipa, vizuala za društvene mreže i ostale portale, kreiranje ambalaže i primarnog/sekundarnog pakovanja za proizvode, kreiranje vizuelnog sadržaja za web…

Share:

Usluge Elektronske trgovine ( Ecommerce )

Market analysis; providing support in the development of online sales; SEO; listing and monitoring products on Amazon, eBay and other online platforms; campaign management; customer support.

Share:

Administrative services

Obrada i izrada sve vrste dokumentacije vezane za poslovanje ( ugovora, faktura, formulara…). Izrada obračuna i izveštaja o troškovima i prihodima, on-line plaćanja, priprema dokumenatacije…

Share: