Usluge organizovanja sajmova i drugih poslovnih događaja

Priprema dokumentacije vezane za poslovne događaje, sastavljanje izveštaja sa relevantnim podacima i parametrima vezanim za isplativost učešća na sajmovima, komunikacija sa organizatorima sajmova, angažovanje hostesa…

Podeli:

Usluge razvoja Brenda kroz društvene mreže

Kreiranje marketing plana za društvene mreže. Kreiranje sadržaja za društvene mreže. Vođenje profila na društvenim mrežama. Upravljanje youtube kanalom. Postavljanje i upravljanje kampanjama na društvenim…

Podeli:

Usluge Dizajna

Kreiranje vizuelnog identiteta brand-a, kreiranje logotipa, vizuala za društvene mreže i ostale portale, kreiranje ambalaže i primarnog/sekundarnog pakovanja za proizvode, kreiranje vizuelnog sadržaja za web…

Podeli:

Usluge Elektronske trgovine ( Ecommerce )

Analiza tržišta, pružanje podrške u razvoju on-line prodaje, SEO, postavljanje i praćenje proizvoda na Amazonu, E-bay-u i ostalim on-line portalima, vođenje kampanja, podrška kupcima.

Podeli:

Administrativni poslovi

Obrada i izrada sve vrste dokumentacije vezane za poslovanje ( ugovora, faktura, formulara…). Izrada obračuna i izveštaja o troškovima i prihodima, on-line plaćanja, priprema dokumenatacije…

Podeli: